Tara Johnson Photography | 2015 LHS V. Boys Basketball vs. MHS 12/11/15